VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis

 Atnaujinta 2017-10-02
           

VšĮ  ANYKŠČIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS

PIRMINĖS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  CENTRO

TELEFONŲ  SĄRAŠAS

2017 m.

Kabineto Nr.

Pavadinimas

Miesto

telefono Nr.

Vietinis

telefono Nr.

 

ADMINISTRACIJA

 

 

5 kab. I a.

Direktorė

 

201

6 kab. I a.

Referentė

8 (381) 5 83 88

101

 

 Faksas

El.paštas: anykpspc@anykpspc.lt

Svetainė www.anykpspc.lt

8 (381) 5 83 88

202

7 kab. I a.

Vyr.buhalterė

8 (381) 5 06 52

105

2 kab. I a.

Buhalterė

8 (381) 5 06 56

103

1 kab. I a.

Buhalterė Kasa

Po 3 skamb. 5 06 51

225

3 kab. I a.

Vidaus medicininio audito grupė

 

104

4 kab. I a.

Personalo inspektorė-archyvarė

8 (381) 5 06 67

227

7 kab. II a.

Med. statistikė

 

128

14 kab. II a.

Ūkio skyriaus darbuotojai

8 (381) 5 06 66

230

  16 kab. II a.

Kompiuteristas-programuotojas

8 (381) 5 93 97

106

 

GREITOJI  MEDICINOS  PAGALBA

 

 

9 kab. I a.

Greitoji medicinos pagalba

( GMP )vairuotojai

 

132

226

 

VAIKŲ  RAIDOS  SUTRIKIMŲ  REABILITACIJOS  TARNYBA

 

 

39 kab. III a.

Vadovė D.Buterlevičienė

8 (381) 5 06 54

108

44 kab. III a.

Masažistė

Po 3 skamb. 5 06 54

219

 

SUAUGUSIŲ  SKYRIUS

 

 

45 kab.

III a.

Šeimos  gydytojas

V. Macijauskas

8 (381) 5 06 53

107

42 kab. III a.

Poilsio kambarys

 

107

36 kab.

III a.

Slaugos  administratorė V.Žvikienė

8 (381) 5 06 61

223

30-31-32 kab. III a.

Gydytojai

 Odontologai

Po 3 skamb. 5 06 61

117

37 kab.

III a.

 

 

109

13 kab.

II a.

Akušeris – ginekologas

K.Ferensas

8 (381) 5 06 69

116

14 kab.

II a.

Akušerė – ginekologė

N. Januškienė

Po 3 skamb. 5 06 69

116

15 kab.

II a.

Funkcinės diagnostikos kabinetas Nedarbingumo pažymėjimų išrašymas

 

125

16-17 kab.

II a.

Procedūrų kabinetas

 

221

20 kab.

II a.

21 kab.

Šeimos gydytoja

N. Kišonaitė

Slaugytoja

 

8 (381) 5 06 63

 

 

123

220

22 kab.

II a.

Šeimos gydytojas

K.Bajarūnas

Slaugytoja

 

Po 3 skamb. 5 06 63

 

218

113

23 kab.

II a.

Šeimos gydytoja

A. Treščenko-Blauzdienė

8 (381) 5 83 88

224

24 kab.

II a.

Šeimos gydytoja

R. Juodiškienė

8 (381) 5 83 88

124

26 kab.

II a.

Šeimos gydytoja

D.Iricijan

8 (381) 5 06 62

121

27 kab.

II a.

Šeimos gydytoja

G. Šinkūnaitė

Po 3 skamb. 5 06 62

122

I a.

Suaugusių registratūra

8 (381) 5 13 84

111 ir 110

0 kab.I a.

Kompensuojamųjų vaistų pasai

8 (381) 5 06 60

120

8 kab. I a.

Laboratorija

 

118

7 kab.

I a.

GKK

Chirurgijos kabinetas

Gydytojas chirurgas

R. Jurkėnas

 

115

5 kab.

I a.

Chirurgijos kabinetas Suaugusių skyriaus , Gydytojas

K.Jacunskas

8 (381) 5 06 58

222

1 kab. I a.

Šeimos gydytoja V.Giriūnienė

8 (381) 5 06 59

231

2 kab. I a.

Slaugytoja

8 (381) 5 06 59

231

3 kab. I a.

Šeimos gydytoja V. Noreikienė

8 (381) 5 06 55

119

4 kab. I a.

Šeimos gydytoja D. Kazlauskienė

Po 3 skamb. 5 06 59

114

 

Rūsys

 

232

 

VAIKŲ  SKYRIUS

 

 

II a.

Vaikų registratūra

5 37 45

126

6 kab.

II a.

Skiepų kab.

Slaugytoja

8 (381) 5 06 64

127

8 kab.

II a.

Saugos darbe specialistė

Viešųjų pirkimų komisija

 

217

10 kab.

II a.

Poilsio kambarys

 

112

11 kab.

II a.

Vaikų ligų gydytoja

D.Gražienė

Po 3 skamb. 5 06 68

130

12 kab.

II a.

Vaikų ligų gydytoja

L.Kaladienė

8 (381) 5 06 68

228

15 kab.

II a.

Vaikų ligų gydytoja

Vaikų skyriaus vyr. gydytoja

M.Aukštaitienė

8 (381) 5 06 65

129

17 kab.

II a.

Vaikų  ligų gydytoja

M.Palevičienė

Po 3 skamb. 5 06 65

131

 
Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovė Anykščiuose - 8 381 58978


 

AMBULATORIJOS

 

Debeikių – debeikiuamb@gmail.com

J.Biliūno g. 21a, Debeikiai LT-29371, Anykščių raj.

Šeimos gydytojas -

Registratūra                                                                                 4 32 89

 

Kavarsko – kavarskoamb@gmail.com

P.Cvirkos g. 11, Kavarskas, LT-29260 Anykščių raj.

Šeimos gydytojas                                                                         5 53 47

Registratūra                                                                                 5 52 80

 

Kurklių – kurkliuamb@gmail.com

Anykščių g. 1, Kurkliai, LT-29234 Anykščių raj.

Šeimos gydytoja -

Registratūra                                                                                 4 92 76

 

Svėdasų – svedasaiamb@gmail.com

J.Tumo Vaižganto g. 55, Svėdasai, LT-29351 Anykščių raj.

Vyr. slaugytoja -

Registratūra                                                                                 5 73 88

 

Troškūnų – troskunuamb@gmail.com

Šermukšnių g. 1, Smėlynės k, Troškūnų sen., LT-29305 Anykščių raj.

Šeimos gydytojas                                                                         5 64 18

Registratūra                                                                           5 62 40

 

Viešintų – viesintuamb@gmail.com

Vytauto g. 28, Viešintos, LT-29322 Anykščių raj.

Šeimos gydytojas-

Registratūra                                                                                 4 74 47

 

MEDICINOS  PUNKTAI

 

Eil. Nr.

Medicinos punkto pavadinimas

Tel. Nr.

1.

Andrioniškio

8  614  60920

2.

Skiemonių

8  652  51432

3.

Traupio 

8  687  93780

4.

Technologijos mokykla

8  617  30493