VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Gydytojų atostogos
2015 metai
Kovas, 2011
Balandis, 2011
Birželis, 2014
Gegužė, 2015
Balandis, 2016
Balandis, 2018
Gegužė, 2018
Lapkritis, 2018
Naujienos
Naujienos

Vaikų skyriaus darbas 2019 m.
11/29/2018 11:54:39 AM
    Nuo 2019 m. sausio 2 dienos Vaikų skyrius šeštadieniais nedirbs.
    Dėl būtinosios medicininės pagalbos šeštadieniais pacientai gali kreiptis į suaugusiųjų skyriuje dirbantį šeimos gydytoją nuo 800 iki 1300 val., arba kviesti GMP telefonu 033, bendruoju pagalbos telefonu 112, arba kreiptis į VšĮ Anykščių savivaldybės ligoninės priėmimo - skubios pagalbos skyrių adresu Ramybės g. 15..
SAM kvietimas dalyvauti antikorupcinių iniciatyvų atrankoje
11/9/2018 8:14:45 AM

Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcįjos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, vyksiančiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d. bus teikiami apdovanojimai už 2018 m. antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas - korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje).

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.

Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų lapkričio 26 d. (įskaitytinai) el. paštu dainius.dudutis@sam.lt arba paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33,01506 Vilnius) teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Prašome paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje

įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:

1. antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę, nuorodą į pranešimą spaudoje, tinklapyje ir kt.);

2. antikorupcinio veiksmingumo pagrindimą (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas - kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda);

  1. iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą, siektus / pasiektus rezultatus (jei tokie buvo apibrėžti), pasiektos auditorijos dydį (apytikslį).

  2. siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitus, fizinių asmenų vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, kontaktinę informaciją (adresas, ei. pašto adresas, telefonas).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcįjos ir atitikties skyriaus vyriausiąjį specialistą Dainių Dudutį tel. Nr. (8 5) 260 4708.

Dantų nuotarukos
5/7/2018 1:24:56 PM
Atnaujinta 2018-07-05

Dantų nuotraukų atliekamos:

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 8 iki 17 val.
Ketvirtadieniais nuo 8 iki 12 val.

Vieno danties nuotraukos kaina 1,95 euro.

 
Skiepų kab. darbo laikas
4/17/2018 7:35:28 AM
atnaujinta 2018-09-05

Skiepų kabineto darbo laikas


I, III, V    800 - 1148    
II, IV     1100 - 1448    

Atsiliepimai ir pasiūlymai
4/25/2016 3:33:47 PM

Čia galite rašyti atsiliepimus, komentarus, pasiūlymus apie įstaigos veiklą, apie galimas korupcijos apraiškas

Naujienos
5/25/2015 12:57:41 PM
atnaujinta 2018-10-24

Pagal Anykščių rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano priemonę Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti vykdomas projektas (finansuojamas iš Anykščių rajono savivaldybės):

„Patyrusių traumas arba dėl kitų sunkių ligų, būklių sunkiai vaikštančių pacientų bei sutrikusios raidos vaikų pavežėjimas„ – (projekto vadovas - šeimos gydytojas, atsakingas už Anykščių suaugusių skyriaus darbo administravimą Kęstutis Jacunskas).

Pacientai pavežami į VšĮ Anykščių r. sav. ligoninę ir atgal į VšĮ Anykščių r. sav. pirminės sveikatos priežiūros centrą:

Kreiptis tel. 8 616 983 21 arba 8 - 381 583 88

xxxSkirkite daugiau dėmesio savo sveikatai,

dalyvaudami prevencinėse programose

 

Anykščių rajono svivaldybės PSPC vykdo PSDF biudžeto lėšomis finansuojamas prevencines programas:

 

 

1. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, atliekama kartą per 3 metus.

 

2. Krūties vežio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta moterims nuo 50 iki 69, aliekama kartą per 2 metus.

 

3.Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programą.

Programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų

moterims nuo 50 iki 65 metų, atliekama kartą per 1 metus.

 

4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų,

jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vežiu, atliekama kartą per 2 metus.

 

5.Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų amžiaus, atliekama kartą per 2 metus.

 
             Vykdomas ir 6-14 metų vaikų krūminių dantų dengimas silantais. 

 

Šiose programose gali dalyvauti visi nurodyto amžiaus asmenys drausti ir prisirašę mūsų gydymo įstaigoje.Tai galimybė mūsų pacientams, kurie jaučiasi visiškai sveiki, nemokamai profilaktiškai pasitikrinti ar neserga tam tikromis ligomis.

 

Todėl kviečiame užsiregistruoti pas savo apylinkės gydytoją, ar kreiptis į slaugytoją, kurie išsamiau supažindins jus su prevencinėmis programomis ir paskirs atlikti reikiamus tyrimus.

Maloniai laukiame Jūsų mūsų gydymo įstaigoje

 

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro administracija


xxx


PRIMINIMAS VAIRUOTOJAMS

Prašome periodiškai pasitikrinti sveikatą. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma išduodama terminuotai, pagal amžiaus grupes.
 
Atmintinė išvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą
6/9/2014 3:22:10 PM
 
 
ATMINTINĖ
 
 
 Tiems, kurie deklaruoja išvykimą iš Lietuvos   
 
 
Tiems, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje   
 
 
 
 
·   Išvykimą iš Lietuvos deklaravę asmenys yra išbraukiami iš Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro. Nuo to momento nebegalioja šių asmenų prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir jų turimi kompensuojamųjų vaistų pasai.
 
 
·   Jei išvykdami iš Lietuvos deklaravote išvykimą, o grįžę vėl deklaravote gyvenamąją vietą Lietuvoje, pirmiausia pasirūpinkite savo privalomuoju sveikatos draudimu.
 
 
·   Jei tapote apdraustu, kad galėtumėte nemokamai gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, turite iš naujo prisirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (pasirinkti šeimos gydytoją).
 
 
 
·           Jei tapote apdraustu, kad gydytojai galėtų Jums išrašyti kompensuojamųjų vaistų, turite nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir įsigyti naują  kompensuojamųjų vaistų pasą. Naujo paso išdavimo mokestis – 1,00 Eur.
 
 
 
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Gydytojų darbo šeštadieniais grafikas
4/12/2011 8:21:57 AM

Atnaujinta 2018-11-29

12 01  Vaikų skyriuje gyd. M.Aukštaityienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. V.Macijauskas (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

12 08 Vaikų skyriuje gyd. M.Palevičienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. D.Iricijan (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)  
         
12 15  Vaikų skyriuje gyd. D.Gražienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. V.Noreikienė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

12 22  Vaikų skyriuje gyd. M.Aukštaitienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. R.Juodiškienė (iki 13 val.)
                                         gyd. R.Jurkėnas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. R.Urbonatė (iki 13 val.)

12 29  Vaikų skyriuje gyd. L.Kaladienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. D.Kazlauskienė (iki 13 val.)
                                         gyd. R.Jurkėnas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. E.Rudokienė (iki 13 val.)

Serga gydytojai ir darbo laiko pasikeitimai
3/25/2011 3:09:54 PM

 

Atnaujinta 2018-12-06

Gyd. K.Bajarūnas ir A.Treščenko-Blauzdienė serga.Gyd. D.Iricijan 12 21 nedirbs.
Gyd. V.Noreikienė 12 31 - 01 02 nedirbs.

  Jūsų apylinkės gydytojui susirgus, prašome kreiptis į pavaduojančius gydytojus:

      suaugusius pacientus į gyd. G.Šinkūnaitę
      vaikus - į kitus dirbančius vaikų ligų ar šeimos gydytojus.


Gydytojų atostogos
3/25/2011 3:07:12 PM

Atnaujinta 2018-12-06


L.Kaladienė 11 20 - 12 08
V.Giriūnienė 11 26 - 12 11
N.Januškienė 12 19 - 12 21
L.Ivanauskienė 12 27 - 12 31


Jūsų apylinkės gydytojui atostogaujant, prašome kreiptis į pavaduojančius gydytojus:

      suaugusius pacientus į gyd. G.Šinkūnaitę;
      vaikus - į kitus dirbančius vaikų ligų ar šeimos gydytojus.

10 : skaičius iš viso