Vadovas

Vadovas

Direktorė Sonata Steniulienė

Vardas Pavardė
Sonata Steniulienė
Gimimo data
1971 04 08
Gimimo vieta
Panevėžys

Darbo patirtis
2018 m. Anykščių rajono savivaldybės PSPC, direktorė.
2008-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, direktorė.
1996-2008 m. VšĮ “Respublikinė Panevėžio ligoninė”, med.sesuo, kineziterapeutė.
Išsilavinimas
2013 m. Mykolo Romerio universitetas, Sveikatos politikos ir vadybos magistras.
2006 m. Klaipėdos universitetas, Reabilitacijos ir slaugos bakalauras.
1996 m. Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos mokykla.
Kita informacija
Patirtis rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektų paraiškas ir įgyvendinant jų veiklas: ”Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra” veiklų  įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas.
Projekto pagal 2009-2014 m. Norvegijos mechanizmo programos Nr. LT11”Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonę “Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose gerinimas”, rengimas.
Stažuotės ir mokymai
2013 m. lapkričio 13-16 d. stažuotė Belgijoje, konferencija Briuselyje “Sveikata Europoje”.
2014 m. kovo 15-26 d. stažuotė Olandijoje, įgyvendinant projektą “Sveikatos mokymo kokybės gerinimas” pagal finansuojamą Švietimo mainų paramos fondą Leonardo da Vinci programą.
2017 m. balandžio 12-14 d. mokymai “Sveikatos politikos ir strategijos naujovės”.
2018 m. lapkričio 21-23 d. mokymai “Kokybės vadyba sveikatos sistemoje”.
2013-2018 m. mokymai darbo teisės, viešųjų pirkimų, duomenų saugos, strateginio valdymo, tarpsektorinio bendradarbiavimo, vidaus medicininio audito srityje. Viso 324 val.
Papildoma informacija
2013-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sekretorė.
2008-2018 m. Panevėžio miesto savivaldybės įvairių darbo grupių narė.

Darbotvarkė

Viešų susitikimų (posėdžių, pasitarimų ir panašių darbinių susitikimų), kuriuose be įstaigų darbuotojų dalyvautų ir kiti privačių interesų turintys asmenys, šiuo metu nėra suplanuota.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-14