Naujienos

Atgal

Naujienos

Pradedamas įgyvendinti projektas

2019-02-14

PROJEKTAS NR.08.1.3.-CPVA-R-609-91-0003

 

„ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS GERINANT PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ“

 

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

 

Projektas finansuojamas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą tarp VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

 

Projekto vertė – 244 033,66 Eur.

Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – iki 207 428,61 Eur.; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki 18 302,52 Eur.; savivaldybės biudžeto lėšos – iki 18 302,53 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-01-28

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-07-31

Projekto tikslinė grupė – Anykščių rajono gyventojai

 

Projekto aprašymas – Anykščių rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, įgyvendinamas Anykščių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimo, gerinant Anykščių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, projektas.

Projekto problema – nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas projekto vykdytojo pacientams.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta projekto vykdytojo bei partnerio infrastruktūra: įsigyjama medicininė, odontologinė, kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; įsigyjamos tikslinės transporto priemonės, skirtos pacientų lankymui namuose; įrengtas DOTS kabinetas; įsteigtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas Anykščių rajono psichikos sveikatos centre.

Projekto nauda - atnaujinus įstaigos patalpas, įsigijus trūkstamą įrangą ir transporto priemones tikimasi, kad daugiau savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 21285 Anykščių rajono gyventojai

Paskutinį kartą redaguota: 2021 04 15