Kontaktai

Kontaktai

VšĮ  ANYKŠČIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  CENTRO

TELEFONŲ  SĄRAŠAS

Tel. (8 381) 583 88; (8 613) 248 08

el.paštas: anykpspc@anykpspc.lt

svetainė www.anykpspc.lt

 

Kabineto Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Telefono Nr.

 

ADMINISTRACIJA

Darbo laikas I-IV 7 30 - 16 15 (pietūs 12 00 - 12 30)

                       V 7 30 - 15 00 (pietūs 12 00 - 12 30)

 

20 kab. II a.

Direktorė Sonata Steniulienė

 (8 381) 583 88 

5 kab. I a.

Direktoriaus pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai Kęstutis Jacunskas

(8 381) 506 58

(8 620) 80 515

20 kab. II a.

Vyr. buhalterė Palma Žiliukienė

(8 682) 94625

0 kab. I a.

Slaugos administratorė Violeta Žvikienė

44 kab. III a.

Buhalterė (kasa) Aldona Ordienė

(8 381) 506 51

8 kab. II a.

Buhalterė, viešųjų pirkimų specialistė Asta Bužienė

(8 381) 506 56

 

4 kab. I a.

Personalo specialistė, medicinos archyvarė Neringa Diečkutė

(8 381) 506 67

14 kab. II a.

Referentė Gita Narsutienė

(8 381) 583 88

(8 613) 248 08

7 kab. II a.

Statistikė, koordinatorė Daiva Vyšniauskienė

(8 618) 018 30

14 kab. II a.

Vyr. ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Matuliauskas (atsakingas už darbų saugą)

(8 381) 506 66

(8 611) 651 46

Energetikas Valdas Čerškus (atsakingas už gaisrinę ir civilinę saugą)

(8 381) 506 66

(8 613) 471 30

16 kab. II a.

Programuotojas Rimas Steponėnas

(8 381) 593 97

 

9 kab. I a.

 

GREITOJI  MEDICINOS  PAGALBA

112 (nepriklausomai nuo operatoriaus)

39 kab. III a.

VAIKŲ  RAIDOS  SUTRIKIMŲ  REABILITACIJOS  TARNYBA

(8 381) 506 54

 

SUAUGUSIŲ  SKYRIUS

 

 

Registratūra

(8 381) 513 84

30-31-32 kab. III a.

Gydytojai odontologai

(8 698) 06 597

13 kab. II a.

Gydytojai akušeriai – ginekologai

Nijolė Januškienė, Kęstutis Ferensas

(8 381) 506 69

45 kab. III a.

Šeimos  gydytojas Valdas Macijauskas

(8 381) 506 53

20 kab. II a.

(8 381) 506 63

22 kab. II a.

Šeimos gydytoja Gabėta Šinkūnaitė

(8 381) 506 63

(8 688) 806 01

23 kab. II a.

Šeimos gydytoja Aurika Treščenko-Blauzdienė

(8 381) 583 88

(8 687) 645 15

24 kab. II a.

Šeimos  gydytojas Audrius Vasiliauskas

(8 381) 583 88

(8 618) 895 74

26 kab. II a.

(8 381) 506 62

27 kab. II a.

Šeimos  gydytojas Eimantas Brazaitis

5 kab. I a.

Šeimos gydytojas Kęstutis Jacunskas

(8 381) 506 58

1 kab. I a.

Šeimos gydytoja Vitalija Giriūnienė

(8 381) 506 59

3 kab. I a.

Šeimos gydytoja Viktorija Žiogė

(8 381) 506 55

4 kab. I a.

Šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė

(8 381) 506 59

7 kab. I a.

 Gydytojas chirurgas Rolandas Jurkėnas

(8 381) 506 58

 

DOTS kabinetas

Bendruomenės slaugytoja Laima Slapšienė

(8 613) 985 23

 

VAIKŲ  SKYRIUS

 

 

Registratūra

(8 381) 537 45

(8 381) 513 84

6 kab. II a.

Skiepų kabinetas

(8 381) 506 64

11 kab. II a.

Vaikų ligų gydytoja Danguolė Gražienė

(8 381) 506 68

15 kab. II a.

Vaikų ligų gydytoja Margarita Aukštaitienė

(8 381) 506 65AMBULATORIJOS


Debeikių – debeikiuamb@gmail.com
J.Biliūno g. 21a, Debeikiai LT-29371, Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 43289


Kavarsko – kavarskoamb@gmail.com
P.Cvirkos g. 11, Kavarskas, LT-29260 Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 55280Kurklių – kurkliuamb@gmail.com
Anykščių g. 1, Kurkliai, LT-29234 Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 49276Svėdasų – svedasaiamb@gmail.com
J.Tumo Vaižganto g. 55, Svėdasai, LT-29351 Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 57388Troškūnų – troskunuamb@gmail.com
Šermukšnių g. 1, Smėlynės k, Troškūnų sen., LT-29305 Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 56240


Viešintų – viesintuamb@gmail.com
Vytauto g. 28, Viešintos, LT-29322 Anykščių raj.
Registratūra 8(381) 47447

 

MEDICINOS  PUNKTAI

 

Medicinos punktas

Tel. Nr.

Andrioniškio

(8  611)  06774

Skiemonių

(8  652)  51432

Traupio 

(8  682)  14960


Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-14