Mokamos paslaugos

Atgal

Mokamos paslaugos

P A T V I R T I N T A: 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
2018-10 -31 d. įsakymu Nr. V-198

MOKAMŲ  ASMENS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina €

Moka patys gyventojai

60037

Vairuotojų mėgėjų medicininė patikra

18,55

60036

Norinčių įsigyti civilinį ginklą medicininė patikra

21,18

60035

Vykstančių į užsienį medicininė patikra

13,24

60038

Aviatorių mėgėjų medicininė patikra

26,49

02001

Pirminis vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgo, akušerio ginekologo, odontologo priėmimas ar konsultacija, pacientų nepasirinkusių VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro padalinių gydytojų bei pacientų, kurie neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

 

 

 

20,49

02005

Šeimos gydytojo priėmimas ar konsultacija, pacientų nepasirinkusių VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro padalinių gydytojų bei pacientų, kurie neapsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

 

 

25,66

01001

Greitosios medicinos pagalbos 1 iškvietimas

24,15

01004

GMP bendruomenės slaugytojo budėjimas (su transportu 1 val.)

 

10,81

04003

Apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos)

2,30

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

 

 

I.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos mokamos kitos medicininės paslaugos:

 

1.

Paslaugos kaina, kai gydytojas pildo f. Nr. 027/a; f. Nr. 046/a ir kitus medicininius dokumentus, kai jie nesusiję su asmens sveikatos priežiūra

 

8,69

 

2.

Paslaugos kaina, kai gydytojas pildo f. Nr. 027/a ir kitus medicininius dokumentus, kai jie nesusiję su asmens sveikatos priežiūra „skubos tvarka“

 

13,30

 

 

Dokumentų kopijų parengimo kainos:

juodai balto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento parengimas

 

3.

viena lapo pusė

0,09

4.

abi lapo pusės

0,15

 

Dokumentų kopijų parengimo kainos:

juodai balto rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento parengimas „skubos tvarka“

 

5.

viena lapo pusė

0,15

6.

abi lapo pusės

0,20

7.

Rašytinės informacijos persiuntimas paštu ar per pasiuntinį 

2,00

 

II.

 

Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2015-11-11 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ :

 

1.

Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas

1,00

2.

Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas

3,00


Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  • raštišką prašymą informacijai gauti, nurodant norimos gauti informacijos pobūdį ir jos panaudojimo tikslus;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai kreipiamasi dėl privačios informacijos).
  • atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir raštišką paciento sutikimą sveikatos priežiūros įstaigai (kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas);
  • mokėjimą įrodantį dokumentą.

Pareiškėjas gali sumokėti už medicininį dokumentą ir kopijų parengimą, pervesdamas pinigus į VĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 227182100001700194, AB Šiaulių bankas KAS arba atsiskaityti grynaisiais pinigais įstaigoje nustatyta tvarka. Pareiškėjui sąskaitos – faktūros bus išrašomos tik tą pačią dieną, kada įmokėti pinigai.

Rašytinės informacijos paruošti dokumentai pateikiami per 10 darbo dienų, rašytinės informacijos paruošti dokumentai „skubos tvarka“ pateikiami per 3 darbo dienas.


Paskutinį kartą redaguota: 2018-12-18