Viešieji pirkimai

Atgal

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

Eil. Nr.

Rodiklis

2018 metai

2019 metai

2020 metai

 

2021 metai

 

1.

Bendra viešiesiems pirkimams išleidžiama suma, Eur, iš jų:

335277,04

(144 pirkimai)

644487,54

(181 pirkimas)

353515,03

(238 pirkimai)

486860,62

(163 pirkimai)

2.

Centralizuoti pirkimai

 

 

 

 

2.1.

Centralizuotų pirkimų skaičiaus dalis nuo visų pirkimų skaičiaus, procentais.

12,50

(18 užsakymų)

14,36

(26 užsakymai)

11,34

(27 užsakymai)

26,99

(44 užsakymai)

2.2.

Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais.

15,32

(51359,31 Eur)

11,21

(72263,64 Eur)

14,07

(49736,50 Eur)

29,68

(144500,25 Eur)

3.

Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais.

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais (be mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10 000 eurų be PVM).

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Pastaba: įstaiga vykdė tik mažos vertės pirkimus.

Viešųjų pirkimų specialistė Asta Bužienė, el. p. asta.buziene@anykpspc.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-03