Profilaktinių tikrinimų kainos

Atgal

Profilaktinių tikrinimų kainos

P A T V I R T I N T A:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

pirminės sveikatos priežiūros centro

direktoriaus 2020-02-19 d.

įsakymu Nr. V-44

 

 

 

PROFILAKTINIŲ  SVEIKATOS  TIKRINIMŲ  KAINOS

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS

DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI  ASMENYS, 

KAINOS  

 

Eil.

Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina įsidarbinant

Kaina  dirbant

 

 

1.

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

38,42

57,94

2.

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

7,16

17,58

3.

Aviacijos darbuotojų

104,17

136,07 */ 61,85*

4.

Vairuotojų

22,79

26,04

5.

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

 

 

5.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (1 lentelė 1-25)

8,47

14,32

5.2.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių poveikyje. (2 lentelė 1 dalis 1.1-1.69)

2,61

12,36

5.3.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių poveikyje. (2 lentelė 2 dalis 2.1-2.5.1)

-

9,11

 

5.4.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis. (2 lentelė 1 dalies punktai: 1.8; 1.27.1-1.27.6; 1.62.1-1.62.2)

7,16

14,97

5.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis. (2 lentelė 3 dalis 3.1-3.9)

3,25

9,77

5.6.

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą (2 lentelė 4 dalis 4.1-4.3.2)

3,91

9,77

6.

Darbuotojai, kuriems leidžiama dirbti ar vykdyti veiklas, kur prIvaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamų ligų.

4,56

3,25

7.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos  patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. IV-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –Aprašas):

 

 

7.1.

Pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus:

Pareigūnų, kurie pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias  palydas, konvojuoja - pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą

X

60,63

7.2.

Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą;

X

65,28

7.3.

Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutrolizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsiais medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą

X

79,83

7.4.

Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą

X

79,47

7.5.

Skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą

X

96,76

7.6.

Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą

X

75,21

7.7

Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus;

Po incidento (šaunomojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje – pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą

X

8,98

______________________

 

PASTABA: * Aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 136,07 Eur, dalinės medicinos ekspertizės kaina – 61,85 Eur.

7 punktu patvirtintos maksimalios vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kainos nustatytos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, apsakičiavimus.

Visos kainos nurodytos be privalomų antrinio lygio tikrintojų (gydytojų specialistų).

 


Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-02