Profilaktinių tikrinimų kainos

Atgal

Profilaktinių tikrinimų kainos

P A T V I R T I N T A:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

pirminės sveikatos priežiūros centro

direktoriaus 2022-08-04 d.

įsakymu Nr. V-129

 

Priedas Nr.3

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS KAINOS

 

Eil.

Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina  (eurais)

įsidarbinant

dirbant

1

2

3

4

  1.

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

47,94

72,30

  2.

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

8,93

21,94

  3.

Aviacijos darbuotojų

129,99

168,80*/77,18*

  4.

Vairuotojų

28,44

32,49

  5.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus) :

 

 

 5.1.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (darbai įrašyti į pavojingų darbų sąrašą)

10,57

17,87

 5.2.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

3,26

15,43

 5.3.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

-

11,37

 5.4.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

8,93

18,69

 5.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

4,06

12,19

 5.6.

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

4,88

12,19

  6.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

5,69

4,06

7.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

 

 

7.1.

pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus;

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą

x

75,66

7.2.

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą;

x

 

 

81,48

7.3

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą

atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą

x

99,63

7.4.

ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą

x

 

 

99,18

7.5.

skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo        4 punktą

x

120,76

7.6.

narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą

x

 

93,86

7.7.

pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas

po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus;

po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje – pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą

x

 

 

 

11,20

 

Pastabos:

* Aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 168,80 Eur, dalinės medicinos ekspertizės kaina – 77,18 Eur.

 7 punktu patvirtintos maksimalios vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kainos nustatytos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, apskaičiavimus.

Visos kainos nurodytos be privalomų antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugų.

Kainos indeksuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022-08-02 raštu Nr. (1.1.20-12)10-3478 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo”.

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-08-05