Prisiregistruoti įstaigoje

Atgal

Prisiregistruoti įstaigoje

P A T V I R T I N T A:

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

pirminės sveikatos priežiūros centro

direktoriaus 2020-01 -31 d.

įsakymu Nr. V-24

 

 

 

GYVENTOJŲ  PRISIRAŠYMO  PRIE  PIRMINĖS  SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS  PASLAUGŲ  SĄRAŠAS  IR KAINOS

 

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

 

1.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą moka

0,29

2.

Asmuo (globėjas) pasirinkęs kitą PASPĮ ankščiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą moka

2,90

 

 

PASTABA: Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu ankščiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, - jie moka 0,29 euro mokestį.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-03