Naujienos

Atgal

Naujienos

Savivaldybės finansuojamų projektų įgyvendinimas 2021 metais

2022-03-03

2021 metais Anykščių rajono savivaldybė skyrė finansavimą projektams ir programoms įgyvendinti - 22900,00 Eur. Projektai finansuojami pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartis tarp Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Anykščių rajono savivaldybės.

  • Sveikatos apsaugos programa. 4.1.2.05 priemonė „Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Projektas „Traupio, Skiemonių ir Andrioniškio medicinos punktų  paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumas“ – 9000,00 Eur.
  • Sveikatos apsaugos programa. 4.1.2.06 priemonės  „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo organizavimas“. Projektas „Priemonių, gerinančių paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims Anykščių rajone įgyvendinimas“ – 6900,00 Eur.
  • Sveikatos apsaugos programos priemonės Nr. 4.1.2.09 projektas „Trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas“ – 5000,00 Eur.
  • Sveikatos apsaugos programa. 4.1.2.03 priemonė „Sveikatos priežiūros įstaigų  projektų vykdymas“. Projektas „Sutrikusios raidos vaikų pavėžėjimas“ – 2000,00 Eur.

2021 m. įgyvendinome Klimato kaitos programą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre“ – 94994,18 Eur. Bendra subsidijos suma negali viršyti 80,0 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. 75995,34 Eur, o 20,0 proc. savivaldybės lėšos – 18998,84 Eur.

 Paskutinį kartą redaguota: 2022 03 03