Naujienos

Atgal

Naujienos

Savivaldybės finansuojamų projektų įgyvendinimas

2020-10-30

                  2020 metais Anykščių rajono savivaldybė skyrė finansavimą šiems projektams įgyvendinti. Projektai finansuojami pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartis tarp Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Anykščių rajono savivaldybės.

                 1.     4. Sveikatos apsaugos programa,

              4.1.2.05 priemonė “Medicinos  punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas”.      Projektas “Traupio, Skiemonių, Andrioniškio medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimas ir                                          prieinamumas”.      -   9000,00 Eur.

                 2.    4. Sveikatos apsaugos programa.

                     4.1. 2. 06 priemonės “Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo organizavimas”.   Projektas “Priemonių ,gerinančių paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims Anykščių rajone įgyvendinimas”   -   6500,00 Eur

                  3.     4. Sveikatos apsaugos programa

                     4.1.2.09  priemonė.  Projektas “Trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas”.  -  5000,00 EurPaskutinį kartą redaguota: 2020 11 11