Naujienos

Atgal

Naujienos

Aktualijos

2019-01-02

Gerbiami Tėveliai,

Neatidėkite vaiko profilaktinio sveikatos patikrinimo!

Norime priminti, dėl būtinybės kreiptis į vaikų ligų ar šeimos gydytoją, bei jo paskyrimu kitų gydytojų specialistų konsultacijai.

Gydytojas odontologas įvertins vaiko dantų dygimą, atliks dantų ėduonies profilaktiką, nustatys ar nėra sąkandžio anomalijų.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugos teikiamos visus metus.

Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr.027-1/a) galioja vienerius metus, todėl nereikia laukti vasaros pabaigos ir jau dabar profilaktiškai patikrinti savo vaikų sveikatą.

Pacientams, prisirašiusiems VšĮ Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre telefonas informacijai: vaikų skyriaus registratūra - 8 (381) 53745, suaugusiųjų skyriaus registratūra - 8 (381) 51384.

xxx
NUOTOLINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA

Gerbiami pacientai.

Nuo 2019 m. sausio 2 d. VšĮ Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau -Anykščių PSPC) teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau - NSP paslauga) pacientams.

NSP paslauga tai šeimos gydytojo komandos (šeimos, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į įstaigą. Šios paslaugos paskirtis - skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

Pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau - atstovas)), pageidaujantis gauti NSP paslaugą pirmiausia kreipiasi į savo šeimos (vaikų ligų) gydytoją ir ten pasirašo sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos gavimo. Susipažinęs su NSP teikimo tvarka pacientas sutikimo formoje turi nurodyti slaptažodį, kuris bus naudojamas indetifikuori paciento ar jo atstovo tapatybę. Slaptažodis turi būti ne mažiau nei 4 raidžių, nurodytas daiktavardžio linksniu, galima naudoti vietovardžius.

Pacientai, pasirašę sutikimą dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, NSP paslaugai gauti registruojasi įstaigos registratūroje arba registratūros telefonu, šeimos gydytojo kabinete. NSP paslaugai talonas skiriamas įprastine eile. NSP paslaugai pacientai neregistruojami tai pačiai darbo dienai. Jei pacientas registruojasi telefonu, registratūros darbuotoja identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei asmens kodą. Registratūros darbuotojas patikrina ar paciento asmens sveikatos istorijoje yra sutikimas dėl NSP paslaugos gavimo, kada paskutinį kartą pacientui buvo teikta NSP paslauga ir informuoja pacientą apie artimiausią laisvą laiką NSP paslaugai gauti.

Nurodytu registracijoje laiku pacientas skambina į įstaigos registratūrą ir kreipiasi dėl NSP teikimo. Registratorė sujungia pacientą su gydytoju ar kitu jo komandos nariu.

Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.

Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma asmens sveikatos istorijoje. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

-         negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

-         prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;

šeimos  gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento  sveikatos būklės be apžiūros;

-    prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo ir pan. atvejais.

Padcntas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bęi duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Suteikus nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į įstaigą. NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės.

xxx

Dantų nuotraukų atliekamos:

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 8 iki 17 val.
Ketvirtadieniais nuo 8 iki 12 val.


Vieno danties nuotraukos kaina 2,50 euro.

 

xxx

Skiepų kabineto darbo laikas

I, III, V    800 - 1148    
II, IV     1100 - 1448 

Paskutinį kartą redaguota: 2019 02 07