Eilių stebėsenos ataskaita

Atgal

Eilių stebėsenos ataskaita

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ, DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ, BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITA
2019 m. gruodžio mėn. duomenys

2020 m. sausio mėn.13 d.

Paslaugos pavadinimas
(pagal 1 priedą)
Apylinkių / gydytojų skaičius Apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų, prisirašiusių prie apylinkės gydytojo skaičius Laukimo eilė kalendo-rinėmis dienomis Pastabos
Šeimos gydytojo 14 11952 0 – 7  
Šeimos gydytojo 4 6143 8 – 14 dėl kolegų pavadavimo ir atostogų
Vaikų ligų gydytojo 3 2209 0 – 7  
Vidaus ligų gydytojo 1 698 0 – 7  
Burnos higienistas 2 X 0 – 7  
Gydytojo akušerio-ginekologo 2 X 0 – 7  
Gydytojo chirurgo 1 X 0 – 7  
Gydytojo odontologo 7 X 0 – 7  

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-13