Eilių stebėsenos ataskaita

Atgal

Eilių stebėsenos ataskaita

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ, DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ, BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

2023 m. rugsėjoo mėn. 11 d.

Paslaugos pavadinimas
(pagal 1 priedą)
Apylinkių / gydytojų skaičius Apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų, prisirašiusių prie apylinkės gydytojo skaičius Laukimo eilė kalendo-rinėmis dienomis Pastabos
Šeimos gydytojo 8 10633 0–7  
Šeimos gydytojo 3 3163 15 ir daugiau dėl sergančių ir atostogaujančių kolegų pavadavimo
Vaikų ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) 2 1193 0–7  
Vidaus ligų gydytojo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) 1 479 0–7  
Gydytojo akušerio-ginekologo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) 2   0–7  
Gydytojo chirurgo (jei PAASP paslaugas teikia gydytojų komanda) 1   0–7  
Gydytojo odontologo (teikiama PAASP įstaigoje) 3   0–7  
Gydytojo odontologo (teikiama PAASP įstaigoje) 1   8–14 dėl atostogaujančių ir sergančių gydytojų pavadavimo

Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-11