Pagal patikėjimo sutartį naudojamo turto ataskaita

Atgal

Pagal patikėjimo sutartį naudojamo turto ataskaita

2020 metai

Ataskaita apie pagal turto patikėjimo sutartį perduoto turto naudojimą

 

 

Panaudos gavėjo pavadinimas

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC

Adresas

V. Kudirkos g. 1, Anykščiai

Kodas

154278545

Telefono Nr.

8 381 58388

Vadovo vardas, pavardė

Direktorė Sonata Steniulienė

Turto patikėjimo sutarties data ir numeris

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. 1-SU-635

Pagal turto patikėjimo sutartį perduotas turtas (adresas, pavadinimas, plotas kv. m, ar kiti turtą apibūdinantys duomenys)

Informacija pateikta 1 ir 2 lentelėse.

Nurodyti, kaip naudojamas pagal turto patikėjimo sutartį perduotas turtas ir kokią veiklą jame vykdo patikėtinis

Pagal turto patikėjimo sutartį perduotą turtą, patikėtinis naudoja sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Lėšos, nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. panaudotos pagal turto patikėjimo sutartį perduoto turto kapitaliniam remontui (nurodyti konkrečius remonto darbus ir panaudotų lėšų sumą)

Kapitalinis remontas šiuo laikotarpiu nebuvo atliktas.

Lėšos, nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. panaudotos pagal turto patikėjimo sutartį perduoto turto einamajam remontui (nurodyti konkrečius remonto darbus ir panaudotų lėšų sumą)

Einamasis remontas šiuo laikotarpiu nebuvo atliktas.

Informacija apie pagal turto patikėjimo sutartį perduoto turto draudimą (nurodyti, iki kada ir kur apdraustas pagal turto patikėjimo sutartį perduotas turtas).

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki 2021-08-18.

Informacija apie patikėtinio atsiskaitymą komunalinių ir kitų paslaugų teikėjams 2020 m. (nurodyti ar nėra įsiskolinimų )

Uždelstų atsiskaitymų už komunalines ir kitas paslaugas įstaiga neturi

Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, data

Buhalterė Asta Bužienė,

2021-04-29

 

 

 


 


1 lentelė

Pagal 2020-11-13 Turto patikėjimo sutartį Nr.1-SU-635 valdomas nekilnojamas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.Nr.

Objekto pavadinimas, adresas ( sprendimą priėmęs subjektas  Nr. data).

Turto įsigijimo kaina, Eur

Plotas

Turto patikėjimo sutarties terminas

Paskirtis

Remontas (einamasis ar kapitalinis)

Turto draudimas

1.

Negyvenamosios patalpos Šilo g. 3, Skiemonių mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

16624,42

42,65 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

2.

Negyvenamosios patalpos Anykščių g. 50, Andrioniškio mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

875,72

17,83 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

3.

Negyvenamoji patalpa-ambulatorija J. Biliūno g. 21-1, Debeikių mstl., Anykščių r., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

126481,69

158,05 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18..

4.

Negyvenamoji patalpa-garažas J. Biliūno g. 21B, Debeikių mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

2889,98

17,10 kv. m.

99 m.

garažų

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

5.

Negyvenamoji patalpa-ambulatorija P. Cvirkos g. 11-3,m . Kavarsko m., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

122821,21

627,69 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

6.

Negyvenamoji patalpa-ambulatorija J. Tumo- Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314..

41640,69

234,13 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

7.

Pastatas-garažas J. Tumo- Vaižganto g. 55, Svėdasų mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

2959,92

17,81 kv. m.

99 m.

garažų

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

8.

Negyvenamoji patalpa-ambulatorijos patalpos Šermukšnių g. 1-5, Smėlynės kaime,  Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

60159,61

377,02 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

9

Negyvenamoji patalpa-ambulatorija Vytauto g. 28-1, Viešintų mstl., mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

7668,56

146,81 kv. m.

99.m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

10.

Negyvenamosios patalpos Nevėžio g. 9, Traupio mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

326,97

34,24 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

11.

Negyvenamosios patalpos pastate-poliklinikoje Vinco Kudirkos g. 1, Anykščių m., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

382095,00

3079,77 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

12.

Negyvenamojo patalpa-ambulatorija Anykščių  g. 1A-3, Kurklių mstl., Anykščių r. sav., Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.1-TS-314.

36433,04

151,34 kv. m.

99 m.

gydymo

 

Draudimo paslaugų sutartis 2020-08-13 Nr. LT_4/07-12-2020-213, draudimo laikotarpis nuo 2020-08-19 iki  2021-08-18.

 

 

 

 

2 lentelė

Pagal 2020-11-13 Turto patikėjimo sutartį Nr.1-SU-635 valdomas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas

Kiekis, vnt

Įsigijimo kaina, Eur

Turto patikėjimo sutarties terminas, m.

1.

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

99

2.

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

99

3.

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

99

4.

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

99

5.

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

99

6.

Medicininės įrangos komplektas

1

24496,93

99

7.

Automobilis Mitsubichi Qutlander, valstybinis Nr. DNV 504

1

21137,34

99

 


Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-17