Informacijos apie asmenį surinkimas

Atgal

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją (KPĮ 17 str. 5 d.) 

                                                                   

                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
                                                                                                                  pirminės sveikatos priežiūros centro
                                                                                                                  direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d.
                                                                                                                  įsakymu Nr. V-191

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
DARBUOTOJŲ PAREIGŲ (DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ
TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ) Į KURIAS DARBUOTOJAI
PRIIMAMI KONKURSO BŪDU, SĄRAŠAS


1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai;
3. Vyriausiasis finansininkas;
4. Slaugos administratorius;
5. Vidaus medicininio audito padalinio vadovas;
6. Vidaus medicinos auditorius;
7. Skyriaus vedėjas;
8. Vyresnysis slaugytojas;
9. Personalo specialistas;
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas;
11. Finansininkas;
12. Kasininkas;
13. Vyriausiasis ūkio reikalų tvarkytojas;
14. Viešųjų pirkimų specialistas.
______________


Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-18