PSPC direktoriaus kreipimasis

PSPC direktoriaus kreipimasis

Gerbiami pacientai,
       Kreipiuosi į Jus norėdama pranešti, kad:
      VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) administracija yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo) ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
      Asmuo, turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie PSPC darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, gali kreiptis į įstaigos administraciją ar atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje PSPC Antikorupcijos komisiją .
     Žodžiu; Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant interesanto ir institucijos interesų. Prireikus interesantui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
       Raštu; Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti), darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas.
     Telefonu;  8 381 58388 PSPC Direktorius  
Elektroniniu būdu; Interesantų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti sudaryti taip, kad būtų galima suprasti prašymo turinį, taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuo prireikus būtų galima susisiekti su interesantu.
 Asmens nepasirašyti (anoniminiai) prašymai ir skundai nenagrinėjami. Jei anoniminiame skunde keliama problema yra aktuali ir reikalauja faktų patikrinimo, sprendimą dėl anoniminio skundo registravimo priima  PSPC Direktorė Sonata Steniulienė.  
      Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į PSPC Direktorių, priimami kasdien. Esant asmens pageidavimui, užtikrinsime duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
       Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
 
    Antikorupcinė LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) linija:
+ 370 800 66 004 (nemokamas telefonas), elektroniniu paštu korupcija@sam.lt.
 
    STT „karštosios linijos” telefonu + 370 5 2663333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt .
      Kreipiuosi į pacientus, ragindama medikams atsidėkoti šypsena, geru žodžiu, tvirtu rankos paspaudimu. Neoficialiais mokėjimais nežeminkite nei savo, nei gydytojo orumo.
 
                                                                                          Direktorius

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-25