Antikorupcinis visuomėns švietimas

Atgal

Antikorupcinis visuomėns švietimas

Informuojame, kad :
     

2018 m. lapkričio 9 d. baigtas anoniminių pacientų anketų pildymas. 8 dėžės su anketų atsakymais perduotos komisijos pirmininkui saugojimui iki komisija susirinks jas atidaryti. Posėdžio metu buvo atplėštos visos 8 anketų dėžės, susumuoti ir perskaityti anketų atsakymai. Buvo išdalinta 150 anoniminių anketų ir surinkta 90 anketų su atsakymais. Analizuoti atsakymai pagal klausimus:

„Ar Jums teko šioje įstaigoje atsilyginti už suteiktas nemokamas paslaugas?“

Taip – atsakė 8. Ne - 82.

„ Ar šios įstaigos darbuotojas provokavo, darė spaudimą, kad atsiligintumėte?“

Taip – 1. Ne - 83. Atsiliginau savo valia, nes taip norėjau atsidėkoti – 6.

„Jeigu Jūs esate medikui davę pinigus, dovanas, kavą, alkoholį, saldumynus ir kt., kaip tokį savo poelgį traktuojate?“

Daviau kyšį – 3. Atsidėkojau, palikdamas, kaip arbatpinigius – 34. Į šį klausimą 53 respondentai neatsakė.

„ Ar žinote, kad įstaigos internetiniame puslapyje www.anykpspc.lt galima susipažinti su mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo tvarką?“

Žinau – 35. Nežinau – 17. Nesidomiu, neįdomu – 37. 1 iš respondentų neatsakė į šį klausimą.

„ Pastebėjus galimos korupcijos apraiškas mūsų įstaigoje Jūs pranešite apie tai:“

Anonimiškai – 14. Per skundų dėžutę – 17. Įstaigos svetainėje komentaru – 3. Įstaigos direktoriui – 7. Įstaigos antikorupcinei komisijai – 2. STT – 3. Nepranešite, nes manote, kad tai netikslinga – 44. Į šį klausimą atsakė po du variantus 3 respondentai, o 5 respondentai neatsakė į šį klausimą.

IŠVADOS:

        Vertinant anketavimo atsakymų skaičių, galima daryti išvadas, kad pacientai nenoriai dalyvauja, bet domisi, neskeptiškai vertina anketavimo būdą dėl galimų korupcijos apraiškų prevencijos įstaigoje. Anketas pildžiusiųjų pacientų amžius labai įvairus nuo 19 iki 75 metų. Šie rodikliai džiuginantys, nes ir jaunimas dalyvauja anketavime. Dauguma atsakiusiųjų yra moterys. Anketas pildė daugiausia pacientai gyvenantys kaime.

          82 proc. pacientų šioje įstaigoje papildomai neatsilygina už suteiktas nemokamas paslaugas ir gerai supranta, kad negalima siūlyti atlygį už ką neprivaloma. 83 proc. nurodo, kad nebuvo patirtas spaudimas iš šios įstaigos darbuotojų atsilyginti, likę nurodė tai darę savo valia, niekieno neverčiami, nes taip norėjo atsidėkoti ir tik 4 proc. nurodė davę kyšį. Tai rodo gana aukštą įstaigos darbuotojų ir pačių pacientų suvokimą antikorupcijos klausimais. 34 proc. duodant atlygį vienokia ar kitokia forma nurodo, kad taip atsidėkojo, kaip arbatpinigiais, 53 proc. neatsakė į šį klausimą, nes galimai niekada ir nebuvo atsilyginę ir neturėjo ką atsakyti, arba vengimą atsakyti galima suprasti, kaip vengimą pripažinti atsakomybę, suprantant, kad kyšį duodantysis kaltas, kaip ir imantis kyšį.

3 proc. pripažino davę kyšį.

Įstaigos internetiniame puslapyje www.anykpspc.lt pateikta informacija dėl mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo tvarkos domėjimasis ribotas, neįdomus, pastebėjus galimos korupcijos apraiškas mūsų įstaigoje 44 proc. apklaustųjų nelinkę pranešti, nes mano, kad tai netikslinga,

2 proc. kreiptųsi į antikorupcijos komisiją, 7 proc. į direktorių, 4 proc. anonimiškai. Tai rodo, kad žmonės jaučia baimę dėl įtakos, trūksta žinojimo kur galima kreiptis, kad įstaigoje egzistuoja antikorupcinė komisija, trūksta pasitikėjimo ja, abejoja savo anonimiškumu. Į STT nelinkę kreiptis.

Visumoje anketavimo rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau plėsti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais reikia, kad kova su galimomis korupcijos apraiškomis duotų vis geresnius rezultatus. Antikorupcinė komisija turi pelnyti pasitikėjimą, garantuoti anonimiškumą, plėsti savo veiklą.

Tą pačią dieną patikrinta anoniminių skundų ir pasiūlymų dėžutė. Skundų, pasiūlymų nerasta.

NUTARTA:

 

        Vadovaujantis aukščiau paminėtais atsakymų rezultatais ir išvadomis komisija nutarė, kad reikia darbuotojų mokymų antikorupcine tematika, kasmet vykdyti pacientų nuomonių apklausas, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, tęsti antikorupcijos lankstinukų platinimą.

 
 

Komisijos pirmininkė                                                                                                                                                       Inga Granickienė


Paskutinį kartą redaguota: 2018-12-10