Antikorupcinis visuomėns švietimas

Atgal

Antikorupcinis visuomėns švietimas

VšĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. KO-3

Anykščiai

 

Posėdis įvyko 2021m. rugsėjo mėn. 27 dieną, 11 val.00 min.

Posėdžio pirmininkė – Gita Narsutienė, referentė.

Pirmininko pavaduotojas – Loreta Laurenčikaitė, BP slaugytoja.

Nariai: direktorės pavaduotojas, šeimos gydytojas Kęstutis Jacunskas, šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė , personalo specialistė Neringa Diečkutė .

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Anoniminių anketų pacientams dėžių atidarymas.
  2. Anoniminių anketų pacientams atsakymų skaičiavimas, vertinimas,išvadų ruošimas.

 

SVARSTYTA:

       2021 m. rugsėjo 24 d. baigtas anoniminių pacientų anketų pildymas. 8 dėžės su anketų atsakymais perduotos komisijos pirmininkei saugojimui iki komisija susirinks jas atidaryti. Posėdžio metu buvo atplėštos visos 8 anketų dėžės, susumuoti ir perskaityti anketų atsakymai. Išdalintos 280 anoniminės anketos ir surinkti 192 anketų atsakymai. Anketų sugadintų nebuvo.

Analizuoti atsakymai pagal klausimus:

 „Ar teko susidurti su korupcijos apraiškomis?“

      Taip – atsakė 68. Ne -124.

 „Kaip manote, kokios korupcijos atsiradimo priežastys?(Galimi keli atsakymo variantai)“

      Visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija – 46. Maži darbuotojų atlyginimai – 102. Per didelis biurokratizmas – 62. Teisinės bazės silpnumas ( sunku įrodyti korupcijos atvejus) – 45.

„Ar siūlėte / davėte kyšį Anykščių PSPC darbuotojams?“

      Taip – atsakė 35. Ne -157.

„Kokiomis aplinkybėmis nusprendėte duoti kyšį ?“

      Nusprendžiau savo iniciatyva – 27. Buvo netiesiogiai užsiminta – 3. Buvo tiesiogiai paprašyta – 2. Girdėjau iš aplinkinių – 22. Kyšio duoti neteko – 138.

„ Ar kyšio davimas padėjo išspręsti problemas?“

        Taip - 41. Ne - 100. Neatsakė – 51.

„ Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“

     Taip - 54. Ne - 74. Man nesvarbu – 60. Neatsakė – 2. Po du atsakymus atsakė 2 respondentai.

„Jūsų lytis?“

      Vyras – 77. Moteris – 115.

 

IŠVADOS:

        Vertinant anketavimo atsakymų skaičių, galima daryti išvadas, kad pacientai neblogai dalyvauja vertinant , anketavimo būdą dėl galimų korupcijos apraiškų prevencijos įstaigoje. Anketas pildžiusiųjų pacientų dauguma moterys. Anketas pildė daugiausia pacientai gyvenantys kaime, mieste gan vangiai, nes nepanaudotos visos anketos. Ypač skeptiškai dalyvavo jaunesni pacientai, jauni tėveliai , nes vaikų skyriuje panaudotos tik 6 anketos apie 5,5 procentai.

         65 proc. pacientų šioje įstaigoje neteko susidurti su korupcijos apraiškomis ir teigia, galimai niekada ir nebuvo davę kyšio ir neturėjo ką atsakyti, arba vengimą atsakyti galima suprasti, kaip vengimą pripažinti atsakomybę, suprantant, kad kyšį duodantysis kaltas, kaip ir imantis kyšį. Apie 35 proc. respondentų teigia kyšį davę. Apie 54 procentus  pacientų galvoja korupcijos atsiradimo priežastis yra maži atlyginimai, o didelis biurokratizmas mano  apie 32 procentus. Teisinės bazės silpnumu įsitikinę  apie 24 procentai respondentų, tiek pat procentų galvoja ir apie visuomenės mažą aktyvumą kovojant su korupcija. Malonu, kad net 82 procentai apklaustų pacientų kyšio nedavė, o tik 18 proc. bandė siūlyti kyšį. Apklausa parodė, kad savo iniciatyva nusprendė duoti kyšį 14 proc. Netiesiogiai dėl kyšio davimo užsiminta tik 1 proc respondentų, tiek pat procentų teigia kad buvo užsiminta dėl kyšio davimo. 11 procentų girdėjo iš aplinkinių  ir 72 proc. teigia, kad duoti neteko. Kyšio davimas padėjo išspręsti problemas teigia apie 21 proc. respondentų, ir net 52 proc. teigia, kad nepadėjo. 28 proc. pastebėjus galimos korupcijos apraiškas mūsų įstaigoje, praneštų atitinkamoms institucijoms. 39 proc.to nedarytų, 31 proc. nesureikšmintų, nes jiems nesvarbu.

       Anketavimo rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau plėsti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais reikia, kad kova su galimomis korupcijos apraiškomis duotų vis geresnius rezultatus. Antikorupcinė komisija turi pelnyti pasitikėjimą, garantuoti anonimiškumą, plėsti savo veiklą.

          NUTARTA:

      Siekiant išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įsteigos vardą ir vadovaujantis aukščiau paminėtais atsakymų rezultatais ir išvadomis komisija nutarė, kitų metų pradžioje  vykdyti pacientų nuomonių apklausą, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, tęsti antikorpcijos lankstinukų, lipdukų „Atsidėkokite gydytojui šypsena“ platinimą. Tęsti koridoriuose pakabintuose monitoriuose prevencinę transliaciją, pacientams kabinetuose teikti prevencinį antikorupcinį švietimą.

 

 

  

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Gita Narsutienė

 

Komisijos pirmininko pavaduotoja,

sekretorė                                                                                                                Loreta Laurenčikaitė


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-18